BIOLOGISCHE UITBREIDING RWZI KAMPEN

Categorie
Projecten in uitvoering
Over dit project

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de biologische capaciteit van de RWZI in Kampen uitbreiden en optimaliseren. Een uitbreiding is op korte termijn nodig omdat de huidige RWZI volbelast is en een toename van het influent (te zuiveren water) wordt verwacht als gevolg van de stijging van het aantal inwoners van Kampen. De biologische capaciteit wordt afgestemd op het jaar 2028.

De voorbereidingen voor dit werk zijn inmiddels in volle gang en ook op de bouwplaats is een begin gemaakt met de werkzaamheden.