Archief

In IJsselstein is in 2015 een supermoderne slachterij gebouwd waarbij dierenwelzijn, automatisering en duurzaamheid de speerpunten waren. Om het afvalwater van de slachterij te zuiveren is gebruik gemaakt van de Nereda® technologie. Met zijn kleine voetafdruk, lage energieverbruik en duurzame en robuuste karakter, sluit deze...

Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering Walcheren omgebouwd tot energiefabriek. Bij de ombouw zijn maatregelen uitgevoerd om het zuiveringsproces efficiënter en duurzamer in te richten zodat er naast het zuiveren van afvalwater ook grondstoffen en energie kunnen worden teruggewonnen. Daarnaast is er onderhoud uitgevoerd aan verouderde...