Archief

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de biologische capaciteit van de RWZI in Kampen uitgebreid en geoptimaliseerd. Deze uitbreiding was nodig omdat de voorgaande RWZI volbelast was en er een toename van het influent (te zuiveren water) werd verwacht als gevolg van de stijging van het...

WaterTechniek Twente heeft voor het Hoogheemraadschap van Rijnland de uitbreiding van de AWZI in Katwijk uitgevoerd. Het werk is in 2 fases uitgevoerd, waarbij de installatie tijdens de ombouw in bedrijf werd gehouden door tijdelijke voorzieningen. Beide tanks zijn inmiddels omgebouwd. https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/afvalwater/beluchtingssysteem-awzi-katwijk-aangepast...

  Voor Waternet heeft WaterTechniek Twente de 2 bestaande roestvaststalen gashouders op de RWZI Amsterdam West vervangen door 2 nieuwe gashouders van het type dubbelmembraanhouder. Tijdens de montage zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd omdat de installaties niet gelijktijdig uit gebruik konden worden genomen. Het leidingwerk is...

Eind 2015 heeft WaterTechniek Twente opdracht gekregen van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de werktuigbouwkundige-, civieltechnische-, elektrotechnische-  en procesautomatiserings werkzaamheden voor de aanpassingen van de beluchtingsinstallatie met bijbehorende voorzieningen. Het volledig in 3-D ontwerpen van de installatie was onderdeel van de opdracht. Voor die perioden waarop de installatie wegens omschakelmomenten uit bedrijft moest zijn door WaterTechniek Twente gedetailleerde...