Archief

WaterTechniek Twente heeft voor hoofdgebruiker Vitens een deel van een drinkwaterproject gerealiseerd in Ellecom. Hiervoor heeft WTT de complete 3D-engineering van de werktuigbouwkundige installatie voor haar rekening genomen. Daarnaast zijn de statische mengers ingebouwd, is de natronloog-doseerkast aangepast volgens de BRL K903 richtlijnen, zijn verschillende...

In IJsselstein is in 2015 een supermoderne slachterij gebouwd waarbij dierenwelzijn, automatisering en duurzaamheid de speerpunten waren. Om het afvalwater van de slachterij te zuiveren is gebruik gemaakt van de Nereda® technologie. Met zijn kleine voetafdruk, lage energieverbruik en duurzame en robuuste karakter, sluit deze...

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de biologische capaciteit van de RWZI in Kampen uitgebreid en geoptimaliseerd. Deze uitbreiding was nodig omdat de voorgaande RWZI volbelast was en er een toename van het influent (te zuiveren water) werd verwacht als gevolg van de stijging van het...

Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering Walcheren omgebouwd tot energiefabriek. Bij de ombouw zijn maatregelen uitgevoerd om het zuiveringsproces efficiënter en duurzamer in te richten zodat er naast het zuiveren van afvalwater ook grondstoffen en energie kunnen worden teruggewonnen. Daarnaast is er onderhoud uitgevoerd aan verouderde...

WaterTechniek Twente heeft voor het Hoogheemraadschap van Rijnland de uitbreiding van de AWZI in Katwijk uitgevoerd. Het werk is in 2 fases uitgevoerd, waarbij de installatie tijdens de ombouw in bedrijf werd gehouden door tijdelijke voorzieningen. Beide tanks zijn inmiddels omgebouwd. https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/afvalwater/beluchtingssysteem-awzi-katwijk-aangepast...

  Voor Waternet heeft WaterTechniek Twente de 2 bestaande roestvaststalen gashouders op de RWZI Amsterdam West vervangen door 2 nieuwe gashouders van het type dubbelmembraanhouder. Tijdens de montage zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd omdat de installaties niet gelijktijdig uit gebruik konden worden genomen. Het leidingwerk is...

Eind 2015 heeft WaterTechniek Twente opdracht gekregen van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de werktuigbouwkundige-, civieltechnische-, elektrotechnische-  en procesautomatiserings werkzaamheden voor de aanpassingen van de beluchtingsinstallatie met bijbehorende voorzieningen. Het volledig in 3-D ontwerpen van de installatie was onderdeel van de opdracht. Voor die perioden waarop de installatie wegens omschakelmomenten uit bedrijft moest zijn door WaterTechniek Twente gedetailleerde...