CO2-Prestatieladder

Met betrekking tot duurzaamheid en belasting van het milieu heeft WaterTechniek Twente zich gecertificeerd voor de
NEN-EN-ISO 14001:2015. Dit milieumanagementsysteem is erop gericht om de milieuaspecten te identificeren, te
prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren.
Het beperken van CO2 emissie is daar onderdeel van.
WaterTechniek Twente verkrijgt het merendeel van de opdrachten in de aanbestedingsmarkt. Opdrachtgevers
(voornamelijk Waterschappen) besteden waterprojecten aan, waarbij vaak criteria worden gesteld om de voor hen
meest geschikte partner(s) te selecteren.
Tegenwoordig wordt steeds vaker het EMVI criterium CO2-prestatieladder gehanteerd. Dit criterium gaat dus een
grotere rol spelen bij de selectie van de opdrachtnemer.
Hoewel de directie van WaterTechniek Twente van mening is, dat door het handelen volgens de norm NEN-EN-ISO 14001:2015, zeer ambitieuze doelen worden gesteld als het gaat om reduceren van milieubelasting heeft de directie er vanuit commercieel oogpunt voor gekozen te gaan voor certificering van de CO2-prestatieladder trede 5.

 

Link naar de website van de StichtingKlimaatvriendelijkAanbesteden en Ondernemen:

SKAO

 

Bijlagen:

  • Energiemanagementplan 2020
  • Bijlage 1 – Inzicht Scope I
  • Bijlage 2 – Inzicht Scope II
  • Bijlage 3 – Inzicht Scope III
  • Bijlage 4 – Inzicht _ Totaal Scope I-II-III
  • Bijlage 5 – Inzicht _ Ketenanalyse
  • Communicatieplan 2020