Certificeringen

Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen zijn wij NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Onze klanten kunnen rekenen op een voortdurende controle, verbetering en onderscheidend vermogen als het gaat om de kwaliteit van de door ons geleverde projecten, producten of diensten.

 

Ter ondersteuning van onze dagelijkse activiteiten en ter voorkoming van schades aan mens, milieu en materiaal is WaterTechniek Twente al vanaf haar oprichting VCA** gecertificeerd.

 

Om onze zeer hoge veiligheidsstandaard en ambities te onderstrepen zijn wij in 2019 NEN-EN-ISO 45001:2018 gecertificeerd, het voormalige OHSAS.
Dit is voor onze klanten een duidelijke meerwaarde t.o.v. VCA**.

 

Er is momenteel veel te doen ten aanzien van veiligheid en hierin zijn vele initiatieven. Er wordt door verschillende bedrijven en instanties ingezet op de  “veiligheidsladder” waarop het niveau van veiligheidsbewustzijn moet zijn gestoeld. Wij vinden echter een ladder per definitie onveilig en ongepaste naamskeuze in combinatie met een veiligheidsdoelstelling. Wij eisen van al onze partners, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers dat zij zich aan de veiligheidsafspraken houden. Ons inziens draagt een veiligheidsladder daar niet aan bij.

 

Onze ongevallen score (IF-score) is al vanaf de oprichting van WaterTechniek Twente 0,0. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Dit toont het breed gedragen veiligheidsbesef van WaterTechniek Twente aan, dat wordt ondersteund door een eigen veiligheidskundige die de HVK opleiding heeft gevolgd. Opdrachtgevers kunnen er dan ook vanuit gaan dat ongeacht de complexiteit van de opdracht, veiligheidsprocedures worden nageleefd en/of door ons worden opgesteld.

 

  • NEN-EN-ISO 9001:2015,IDT Kwaliteitsmanagement
  • NEN-EN-ISO 14001:2015,IDT Milieumanagement
  • VCA ** 2017-6.0
  • NEN-EN-ISO 45001 Veiligheid en Arbomanagement
  • NEN-EN-ISO 12100:2010 Machineveiligheid
  • NEN 5509 Gebruikershandleidingen
  • NEN-EN-ISO 310000:2009 Risicomanagement
  • NEN-EN-ISO 19011:2002

 

 

Duurzaamheid:

 

Omdat wij continu bezig zijn met het zo energiezuinig mogelijk maken van de door ons te leveren installaties en daarnaast de uitstoot van met name CO2 willen reduceren zijn wij in 2016 ISO 14001 gecertificeerd en in 2019 ge-hercertificeerd. Daarnaast zijn wij partner van MVO Nederland en Nederland CO2 Neutraal. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten. Er worden bewust keuzes gemaakt om een goede balans te bereiken tussen mens, milieu en maatschappij.

 

Om onze ambities te onderstrepen hebben wij in onze ISO 14001 procedures opgenomen waarbij wij de richtlijnen van de CO2 prestatieladder hanteren.

 

CO2-prestatieladder: (Klik hier voor nadere beschrijving en onderbouwende documentatie).

 

Ons ambitieniveau van de CO2-prestatieladder ligt op de hoogste trede. Om deze trede 5 te kunnen bereiken vragen wij van onze partners, zowel leveranciers, onderaannemers als ook opdrachtgevers dat zij ons helpen deze ambities waar te maken.

 

Wij houden bij de engineering van onze opdrachten reeds rekening met het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van energievoorziening.
Productiemethoden en toepassing van materialen die zowel bij de realisatie als ook bij het afdanken de laagste CO2 uitstoot hebben genieten onze voorkeur.
Energie verbruikende componenten worden door ons beoordeeld om een gedegen ontwerp te kunnen maken en een zo energiezuinig mogelijke installatie te realiseren.
Bijkomend voordeel is dat dit voor onze klanten altijd een forse besparing op de energierekening oplevert.