Projectmanagement

Naast het realiseren van projecten kunnen de specialisten van WaterTechniek Twente u ook bijstaan bij organisatorische vraagstukken. Het succes van uw project is immers afhankelijk van de manier waarop uw project “loopt”.
Hierbij zijn er veel factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op het verloop van uw project. Het is dus belangrijk deze factoren goed in beeld te hebben en gestructureerd aan te pakken.

Bij het uitvoeren van onze eigen projecten hebben deze aspecten natuurlijk altijd de volle aandacht en maken ze deel uit van onze gecertificeerde veiligheids- en kwaliteitssystematiek.

• Arbo Veiligheid en Milieu (eigen veiligheidskundige)

• Risico beheersing volgens erkende systematiek

• Time management en planning met moderne programmatuur

• Budget- en kostenbewaking en beheersing.