Engineering

Integraal 3D en VR Engineering
WatertechniekTwente hecht zeer veel waarde aan de engineering van haar projecten. Wij zijn er van overtuigd dat alleen vanuit een solide basisontwerp en een tot in de laatste details uitgewerkt uitvoeringsontwerp, een kostenefficiënt en kwalitatief hoogwaardig eindresultaat ontstaat.
Wij gebruiken hiervoor de meest moderne 3D technieken, zowel voor het “tekenen” modelleren, als ook voor het opstellen van berekeningen en “flowsimulaties”.
Onze goed opgeleide ingenieurs beschikken over ruime kennis en ervaring om u zowel op technologisch als op technisch vlak bij te staan en een goed doordacht en onderbouwd ontwerp te bieden.
Voor het uitwerken van complexe leidingsystemen beschikken wij over een eigen “routing” tool. Deze tool helpt ons om met slechts een paar muisklikken een compleet uitgewerkt ontwerp te maken.

 

Simulatie
Waar vroeger veel tijd en energie ging zitten in complexe berekeningen kunnen wij met behulp van speciale 3D simulatie programmatuur complexe berekeningen maken.
Flowsimulaties kunnen worden uitgevoerd voor het simuleren van het stromingsgedrag van vloeistoffen in leidingsystemen, maar ook voor stroming in bijvoorbeeld actiefslibtanks welke onder invloed van voortstuwers en beluchtingssystemen staan.
Drukverliesberekeningen worden uitgevoerd voor met name de druk in leidingsystemen. Dit kan voor zowel lucht-, gas-, als ook voor vloeistofvoerende leidingsystemen. Met behulp van “flowsimulatie” kan ook de warmteoverdracht van vloeistoffen of gassen (lucht) worden bepaald in bijvoorbeeld warmtewisselaar systemen.
Ook voor het maken van constructieve berekeningen kunnen we gebruik maken van 3D modellering.

 

3D Printing
Om naast 3D tekenmodellen een nog beter beeld te creëren van hetgeen er moet worden gerealiseerd zijn wij in staat de ontworpen onderdelen in 3D te printen. Hiervoor beschikken wij over een eigen 3D printer waarin objecten tot ca. 30x30x30 cm geprint kunnen worden.