WaterTechniek Twente realiseert een breed scala aan projecten op de waterbehandelingsmarkt. Dit betekent het integraal ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, slib, oppervlaktewater en drinkwater.

Projectrealisatie
 Afvalwaterbehandeling
 Vergisting en biogas
 Drinkwaterbehandeling
 Beluchtingsinstallaties
 Pompinstallaties
 Leidingwerk

Engineering
 Proceskennis
 4D modellering en planning
 3D integrale modellering
 3D printing
 CFD flowsimulaties
 FEM simulaties en berekeningen

Onderhoud service & Verhuur
 Onderhoud & servicecontracten
 Tijdelijke beluchtingsinstallaties
 Tijdelijke blowers/compressoren
 Tijdelijke voortstuwing
 Tijdelijke (na)bezinking
 Tijdelijke pompinstallaties

Onze klanten