WaterTechniek Twente engineert, begeleidt en realiseert een breed scala aan projecten op de waterbehandelingsmarkt. Dit betekent het ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, slib, oppervlaktewater en drinkwater.

Engineering
 Technologie
 3D Modellering en printing
 Flowsimulaties vloeistoffen en gassen
 FEM Simulaties en berekeningen
 Solid Works piping en tubing

Projectmanagement
 Budget en kostenbeheersing
 Timemanagement & planning
 Risico management
 Arbo Veiligheid en Milieu

Projectrealisatie
 Afvalwaterbehandeling
 Vergisting en biogas
 Drinkwaterbehandeling
 Beluchtingsinstallaties
 Pompinstallaties
 Leidingwerk

Onderhoud service & Verhuur
 Onderhoud & servicecontracten
 Tijdelijke beluchtingsinstallaties
 Tijdelijke blowers/compressoren
 Tijdelijke voortstuwing
 Tijdelijke (na)bezinking
 Tijdelijke pompinstallaties

Onze klanten